Marka Tescili

Marka, bir firma ya da şahıs tarafından üretilen mal veya hizmetlerin, başka firma ya da şahıslar tarafından üretilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka ile ilgili en önemli kriter, kullanılan işaretin benzer ürün ya da hizmetlerden farklılaşmayı sağlayan 'Ayırt Edici Özelliğinin' bulunması gerekliliğidir.

Marka tescili, ayırt edici niteliğe sahip bir markanın, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de belirtilen koruma şartlarından faydalanması amacıyla, yetkili kuruluşlar nezdinde kayıt edilmesidir. Bir markanın tescil edilebilmesi için ilgili Kanun Hükmünde Kararname'de belirtilen marka tescil kriterlerini karşılaması gerekmektedir. Tescil ile ilgili yetkili kuruluş Türk Patent Enstitüsü'dür.

Markalar, kullanılacakları mal ve hizmetlere göre 34 mal ve 11 hizmet sınıfı olmak üzere toplam 45 marka sınıfında tescil edilebilirler. Marka tescil başvurusu maliyeti, markanın başvurusunun yapılacağı marka sınıf sayısına göre değişmektedir.

Marka başvurusu yapılmadan önce, markanın kullanılacağı mal ve hizmetleri içeren ilgili marka tescil sınıfları belirlenmelidir. Bu mal ve hizmet sınıflarında, tescil başvurusundan önce bir araştırma yapılması ve markanın tescile uygun olup olmadığının belirlenmesi çok önemlidir. Bu sayede, daha önce birebir aynısının veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin tescilli olduğu markalar için boşu boşuna bir başvurunun yapılmasının önüne geçilebilir. Ancak, bir markanın ayırt edici niteliğe haiz olup olmadığını ve ilgili 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını belirlemek, ilgili alanda tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu nedenle bu sorgulamayı yaparken mutlaka konusunda uzman bir vekil ile çalışılmasını öneririz.

Çankaya Patent tarafından yapılacak her marka başvurusu öncesi, markanın tescil kriterlerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin bir "Marka Araştırma Raporu" düzenlenmektedir. Bu "Marka Araştırma Raporu" ilgili markanın kullanılacağı faaliyet alanlarına uygun olarak belirlenen marka sınıflarını, bu sınıfların içeriklerini, bu sınıflarda markanın birebir aynısının veya benzerlerinin tescilli olup olmadığını, benzerleri ile kıyaslanarak markanın tescile müsait olup olmadığı yönünde, Türk Patent Enstitüsü'nün daha önce vermiş olduğu kararlar da örnek gösterilerek bir yorumda bulunulur. Başvuru öncesi yapılan bu hazırlık sonucunda, marka başvurularının tescil oranı yükselmektedir.

Marka ve markanın kullanılacağı faaliyet alanlarını tarafımıza iletmenizi takiben ücretsiz bir Marka Araştırma Raporu hazırlanarak tarafınıza iletilecektir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için Çankaya Patent'in web sayfasını www.cankayapatent.com.tr adresinden ziyaret edebilirsiniz.